باید اینو باور کنی که کار برای شهدای نیاز به امکانات نداره

بلکه نیاز به اصلاحات داره

اصلاح تفکر

اصلاح نیت

و اصلاح عمل


اینا اگه اصلاح بشن ، با یه وبلاگ هم می تونی برا امام زمانت مفید باشی

وگرنه کور می کنی ، شفا نمی دی :)