بسم الله


کتابخانه ی معراج خون ، پس از حدود یک سال وقفه به زودی در یکی از دبیرستانهای شهرستان رامسر با حدود 80 جلد کتاب مجددا راه اندازی خواهد شد .

لازم به ذکر است ، کتابهای این بخش با کمک خیرین در طرح ابابیل ، در رده ی سنی جوان و نوجوان ، خریداری شده است .