تقدیم به همه ی کسایی که اگه نمی آن ؛ اما دلشون با اینجاست ...

ان شاء الله به زودی مقبره شهدا از اصفهان می آد و نصب می کنن و از خرابه ها هم میره تو خاطرات ...

التماس دعا