کتابخانه "معراج خون " تا اطلاع ثانوی در محل شهدای گمنام چابکسر برگزار نخواهد شد !


* لطفا کتابـها را تا اطلاع رسانی بعدی ، نزد خود نگاه دارید .


التماس دعا