بسم الله /

 
با یاری خدا و کمک خیرین ، کتابخانه ی معراج خون بعد از یک سال وقفه ، مجددا در محلی دیگر برپا شد .
با همکاری مدیریت و کادر آموزشی دبیرستان هاشم ساداتی سادات شهـر ، از بهمن ماه هزار و سیصد و نود و پنج کتابخانه ی معراج خون تا انتهای سال تحصیلی 95-96 در این دبیرستان دایر خواهد بود .
کتابخانه در این محل ، با بیش از هشتاد جلد کتاب شروع به کار خواهد کرد و سعی مان بر آن است که در طول زمان به بیش از صد و ده جلد برسد .
امید است که مورد قبول خداوند باشد و با استقبال مخاطبین مواجه شود .
ان شا الله