داستان " کتاب مسافر " از این قرار است که شما از قفسه ی کتاب های مسافر ( قفسه ی آبی ) کتابخانه ی معراج خون که عصر هر پنجشنبه  در مزار شهدای گمنام چابکسر بر قرار می شود ، کتابی را بر می گزینید و بعد از مطالعه ی آن (که حداکثر یک ماه می باشد) ، کتاب را به شخص دیگری که مدنظرتان است می سپارید و آن شخص نیز چون شما باید کتاب رابعد از مطالعه به شخص دیگری بسپارد .
خواندن و تحویل کتاب تنها بر اشخاصی باید باشد که قطع کننده چرخه نباشند و  اگر در خود می بینید که نمی توانید چرخه را ادامه دهید بهتر است از قبول کتاب خودداری فرمایید تا دین افرادی که می توانستند در آینده این کتاب را مطالعه کنند ، بر گردن اش نماند.همان طور که ذکر گردید فرصت هر شخص برای خواندن "کتاب مسافر" حداکثر یک ماه می باشد .
اگر سوال یا مشکلی برای شما و کتاب مسافرتان پیش آمده می توانید از طریق همین وبگاه مطرح کنید .
اگر به هر طریقی نمی توانید کتاب را به شخص دیگری بسپارید ، می توانید آن را عصر هر پنجشنبه ( چابکسر - پارک شهید انصاری - مزار شهدای گمنام) به قفسه ی کتاب مسافر کتابخانه معراج خون بازگردانید.
لطفا از تغییر و مخدوش کردن مشخصات ثبتی ما در ابتداکتاب
خودداری فرمایید.
خواهشمندیـم جهت یاری ما در ثبت تعداد  مسافـرت های هـر
کتاب، هر زمان که کتـاب مسافـر به دستتان رسید ، کد مندرج
در برچسب معراج خون ، الصاق شده در اولین صفحه کتاب را به
 شماره روبرو پیامک فرمایید.                     09010882697   "کتاب مسافر" دریافتی شما از معراج خون باید شناسه ای مانند تصویر زیر در ابتدایی ترین صفحه اش داشته باشد ، لطفا قبل از بردن کتاب آن را مطالعه فرمایید .
چنانچه کتاب انتخابی شما چنین برچسبی ندارد ، همانجا موضوع را به خادمین معراج خون اطلاع دهید.
من الله توفیقاتصویر بالا به علت "کپی رایت" مات و بی کیفیت گردیده اما
برچسب اصلی مات و بی کیفیت نمی باشد !