مراسم رسمی سالگرد شهدای گمنام چابکسر ساعت 14 پنجشنبه مورخ 17 / 7 / 93  در مکان یادمان شهدای گمنام واقع در پارک شهید انصاری چابکسر