به نام خدا

معراج خون متشکل از چند جوان دغدغه دار می باشد که می خواهند در امر گسترش فرهنگ دینی سهیم باشند .
برو بچه های معراج خون به هیچ نهاد ، ارگان و طیف سیاسی وابسته نیستند و تنها دلبستگی شان عنایت امام عصر و رضایت خداوند متعال است .
لیکن مالکیت معنوی تمام فعالیت هایی که در قالب نام "معراج خون" صورت می گیرد ، از آن حامی آرت می باشد. و معراج خون جزءیی از این سایت می باشد و حامی آرت مسئول و پاسخگوی تمام فعالیت های این وبلاگ در عرصه ی فضای مجازی و فضای حقیقی می باشد .


حامی آرت تنـها مسئول وبلاگ معراج خون به نشانی  www.meraj-khon.blog.ir بوده و اسامی و آدرس های مشابه ، شامل این مسئولیت نمی باشد .


سایت حامی آرت نیز یک سایت مستقل بوده و به ارگان یا طیف سیاسی و اجتماعی خاصی تعلق ندارد!                                          

نــشـان فــعـلـی معـراج خـــون                                                     نــشـان ســابـق معـراج خــون ( 1393)