تقدیم به همه ی کسایی که اگه نمی آن ؛ اما دلشون با اینجاست ...

ان شاء الله به زودی مقبره شهدا از اصفهان می آد و نصب می کنن

التماس دعا

شهدای گمنام چابکسر