بسم الله


تقریـبا دو ماه از اجرای کتابـخانه ی معراج خون در محل شهدای گمنام چابکسر می گذرد .

کتابخـانه ایی که با گذشت زمان تقریبی دوماه مجهز به چهل کـتاب در دو بخش "کتاب مسافر " و " ببر بخون بیار " شـد .


در این بازه ی زمانی ، 97 مرتبه کتاب ارائه گشته است و 17 مرتبه کتاب،  از کتابخانه به امانت گرفته شده است .

این آمار و ارقام در 6 مرتبه ارائه کتاب صورت گرفته است ، به زبان ساده یعنی تقریبا ارائه 16 کتاب و امانت 3 کتاب در هر نوبت .


بیشترین میزان ارائه مربوط می شود به کتابـهای ؛

"جامعه بهشتی" ، "یاران ناب 11" ، "زمانی برای زن بودن" ، "خانواده" ، "بانوی ماه 3" ، "روزگاران 3" و "بچه تهرون" می باشد .


و کتابـهای زیر نیز بیشترین توجهات را به خود جلب کرده اند ؛

" مردان مرد اینگونه بودند" ، "زمانی برای زن بودن" ، "یاران ناب 9 " ، "خرمشهر خانه ایی رو به آفتاب" ، "خانواده" ، "راهکار های افزایش انگیزه و نشاط" و ... .
سعی ما در معراج خون ، ارائه ی متنوع ،متناسب و به روز کتاب هاست .

ان شاء الله با محصولات جدید در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی همراهتان هستیم .معراج خون وابسته به سایت حامی آرت