با احتساب این پنجشنبه ، سومین هفته ایست که کتابخانه "معراج خون" مهمان شماست .

کتابخانه ایی که با حمایت های دوستان ، لطف پرودگار ، عنایت امام زمان و استقبال شما پا گرفته است ، و ان شاء الله بتواند سودمند باشد .