یه پوستر از شهدای گمنام چابکسر آماده کردیم که ان شاء الله به کارتون بیاد

روش کلیک کنید تا تو اندازه واقعیش باز شه